Kontakty

Prevádzkovateľom e-shopu AIRASHOP je spoločnosť:

                                                                                MELIA s.r.o.
                                                                                Osloboditeľov 16/17
                                                                                976 32 Badín

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 100014/S

 

                                                                                IČO:        36634018
                                                                                DIČ:        2021936004
                                                                                IČ DPH: SK2021936004

 

      Kontaktné telefónne číslo: 0905 337 466
      e-mail: info@airashop.sk

 

Dohľad nad prevádzkou Airashop má:

Inšpektorát SOI Banská Bystrica
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 048/412 49 69 
           048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693 
e-mail: bb@soi.sk