Možnosti platby za tovar

Úhrada prevodom
Tovar je možné uhradiť vopred v prospech nášho účtu v ČSOB číslo: 4008060356/7500, na základe predfaktúry (proforma faktúry), ktorú obdržíte e-mailom. Ihneď, ako bude platba poukázaná na náš účet, bude zásielka odoslaná k Vám spôsobom, ktorý ste si vybrali. O odoslaní Vás budeme informovať. Ak nebude platba pripísaná na náš účet d 5 dní od akceptovania objednávky, bude táto stornovaná.

Tovar je možné uhradiť:

číslo účtu: 4008060356/7500

IBAN: SK68 7500 0000 0040 0806 0356

SWIFT: CEKOSKBX

Úhrada tovaru na dobierku
Tovar a dobierku uhradíte doručovateľovi v hotovosti pri obdržaní zásielky.

Podrobnejšie podmienky si môžete preštudovať v obchodných podmienkach.