Reklamácie

Vašej zásielke venujeme veľkú pozornosť.

Napriek tomu sa môže stať nepredvítateľná okolnosť, ktorá bráni v užívaní výrobku. V prípade vady výrobku, alebo inej okolnosti ovplyvňujúcej užívanie výrobku, prosíme postupujte podľa reklamačného poriadku našej spoločnosti uvedeného v obchodných podmienkach.