Airashop.sk xado oprava motoraXADO Revitalizant


     Nie všetci máme nové autá. Či už z finančných dôvodov, alebo máme vážny vzťah k terajšiemu plechovému miláčikovi. Náš tátoš v každom prípade už čo-to preskákal. Jedného dňa si uvedomíme, že už nemá výkon ako kedysi, prípadne horšie štartuje. Občas vidíme v zrkadle za nami dym a utešujeme sa, že to asi nie je z nášho auta.    Auto je plné pohyblivých súčastí, ktoré sa po sebe kĺžu a odierajú. Vznikajú mikroskopické nerovnosti, ktoré sa postupne zväčšujú, až začnú byť nepríjemné a škodlivé. Výmena opotrebených súčiastok je finančne aj odborne náročná. Preto je vhodné, až žiadúce ich životnosť predĺžiť.

    Indikovanie potreby zákroku je, keď sa motor (prevodovka) dostane ku kritickým hodnotám tlakov jednotlivých valcov (tabuľka) alebo spotreba oleja stúpne. Revitalizant XADO od Airashop.sk rieši tieto problémy jednoducho a lacno.Airashop.sk xado

    Jeho efekt je založený na fyzikálno chemických procesoch počas prevádzky motora alebo prevodových mechanizmov. Aplikáciou začína absorpčný proces uhlíka s povrchovou vrstvou. Vznikajú metalické karbidy, ktoré postupne vypĺňajú nerovnosti. Nová vrstva svojou tvrdosťou pripomína sklo. Dosiahnutý efekt: tlaky vo valcoch stúpnu a spolu s tým aj výkon, spotreba oleja klesne. Výrazne klesne aj spotreba paliva

Xado airashop.sk

.    Revitalizant XADO môžete použiť aj pri nových motoroch, čím získate preventívnu ochranu. Pri neúmyselnom „predávkovaní“ nehrozia žiadne následky – prostriedok vyplní len nerovnosti a nespotrebované množstvo neškodne cirkuluje v mazacej sústave. Nie sú známe nežiaduce účinky. Pri extrémne opotrebovaných motoroch je potrebná opakovaná „liečba“.

    Použitím XADO od Airashop.sk získate:

• Obnovenie a ochrana proti opotrebeniu trených častí piestových skupín vo valci, kľúk a plyn distribuujúci mechanizmus
• Zvýšenie motorovej energie a akcelerácie
• Obnovenie a zvýšenie tlaku vo valcoch
• Významné zníženie spotreby paliva
• Zvýšenie olejového tlaku na nominálne hodnoty
• Redukcia hluku a vibrácií až 10 krát
• Zvýšenie životnosti častí 2-3 krát
• Ochrana motora pred negatívnymi efektmi  zimného štartu
• Redukcia emisie výfukových plynov do atmosféry

    Extrémny amatérsky test si môžete pozrieť na tomto videu.
    A keďže my chlapi máme radi aj zbrane, pozrite si čo to spraví s kalašnikovom.